Language of document :

2012 m. vasario 13 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Wagner-Leclercq prieš Tarybą

(Byla F-24/09)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 113, 2009 5 16, p. 47.