Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-13 ta’ Frar 2012 – Wagner-Leclercq vs Il-Kunsill

(Kawża F-24/09) 

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 113, 16/05/2009, p. 47