Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 februarie 2012 – Wagner-Leclercq/Consiliul

(Cauza F-24/09)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 113, 16.5.2009, p. 47.