Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 13. februarja 2012 – Wagner-Leclercq proti Svetu

(Zadeva F-24/09)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

1UL C 113, 16.5.2009, str. 47.