Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 13 februari 2012 – Wagner-Leclercq mot Europeiska rådet

(Mål F-24/09)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 113, 16.5.2009, s. 47