Language of document :

Žaloba podaná dne 15. února 2012 – ZZ v. EIGE

(Věc F-20/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaný: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného o převedení žalobkyně z místa vedoucí pro operace na místo vedoucí skupiny nevyžadující manažerské schopnosti.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí ze dne 8. prosince 2011 ředitelky EIGE o převedení žalobkyně na nemanažerské místo;

v důsledku tohoto zrušení nařídit okamžité převedení žalobkyně na její předchozí pracovní místo a vyplacení příplatku za vedení se zpětným účinkem ode dne 1. července 2010;

uložit EIGE náhradu nákladů řízení.