Language of document :

Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2012 – ZZ vs EIGE

(Kawża F-20/12)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: ZZ (rappreżentanti: T. Bontinck u S. Woog, avukati)

Konvenut: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-konvenut li tittrasferixxi mill-ġdid lir-rikorrenti mill-pożizzjoni ta’ kap tal-operazzjonijiet għal pożizzjoni ta’ kap ta’ tim li ma teħtieġx kompetenzi maniġerjali.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tat-8 ta’ Settembru 2011 tad-Direttriċi tal-EIGE li tassenja mill-ġdid lir-rikorrenti f’pożizzjoni li ma hijiex relatata mal-maniġment;

bħala konsegwenza ta’ dan l-annullament, tordna r-reintegrazzjoni immedjata tar-rikorrenti fil-pożizzjoni preċedenti tagħha u l-ħlas tal-allowance tal-maniġment b’effett retroattiv għall-1 ta’ Ġunju 2010;

tikkundanna lill-EIGE għall-ispejjeż.

.