Language of document :

Žaloba podaná 15. februára 2012 – ZZ/EIGE

(vec F-20/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaný: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného o preradení žalobcu z pracovného miesta vedúceho operácii na miesto vedúceho útvaru, ktoré si nevyžaduje manažérske schopnosti

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľky EIGE z 8. septembra 2011 o preradení žalobcu na pracovné miesto, s ktorým nesúvisí vykonávanie manažérskych úloh,

v dôsledku toho nariadiť okamžité opätovné dosadenie žalobcu na jeho predchádzajúce pracovné miesto a pokynutie mu príplatku za vykonávanie manažérskych úloh s retroaktívnym účinkom od 1. júna 2010,

zaviazať EIGE na náhradu trov konania.