Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2012 – ZZ mot EIGE

(Mål F-20/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska jämställdhetsinstitutet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att omplacera sökanden från en tjänst som operationell chef till en tjänst som gruppledare, vilken inte kräver någon chefskompetens.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av direktören för EIGE den 8 september 2011 att omplacera sökanden till en tjänst som inte medför några chefsbefogenheter,

till följd av denna ogiltigförklaring förplikta svaranden att omedelbart återinsätta sökanden på sin tidigare tjänst och utbetala chefstillägget med retroaktiv verkan från den 1 juni 2010,

förplikta EIGE att ersätta rättegångskostnaderna.