Language of document :

Sag anlagt den 11. januar 2012 – ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-6/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat C. Dony)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afslag på sagsøgerens klage over afgørelsen om ikke at udbetale sagsøgeren udlandstillæg

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afslag af 11. oktober 2011 på den klage, som sagsøgeren havde indgivet i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2, over afgørelsen af 24. maj 2011 om ikke at udbetale sagsøgeren udlandstillæg, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.