Language of document :

Beroep ingesteld op 11 januari 2012 – ZZ / Europese Commissie

(Zaak F-6/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: C. Dony, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit houdende weigering om hem de ontheemdingstoelage toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 11 oktober 2011 tot afwijzing van verzoekers klacht in de zin van artikel 90, lid 2, van het Statuut tegen het besluit van 24 mei 2011 houdende weigering om hem de ontheemdingstoelage toe te kennen;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.