Language of document :

Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2012 – ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-6/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: C. Dony, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care nu s-a soluționat favorabil reclamația formulată de reclamant împotriva deciziei prin care i s-a refuzat beneficiul indemnizației de expatriere.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 11 octombrie 2011 a autorității împuternicite să facă numiri prin care nu s-a soluționat favorabil reclamația formulată de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statut împotriva deciziei din 24 mai 2011 prin care i s-a refuzat beneficiul indemnizației de expatriere.

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.