Language of document :

Tožba, vložena 11. januarja 2012 – ZZ proti Evropski komisiji

(Zadeva F-6/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: C. Dony, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o neugoditvi pritožbi tožeče stranke zoper odločbo, s katero ji je bila zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka.

Predloga tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja, z dne 11. oktobra 2011 o neugoditvi pritožbi tožeče stranke na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov zoper odločbo z dne 24. maja 2011, s katero ji je bila zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka, naj se razglasi za nično.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.