Language of document :

Talan väckt den 11 januari 2012 – ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-6/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten C. Dony)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte godta sökandens klagomål över beslutet att inte bevilja vederbörande utlandstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 oktober 2011 att inte godta det klagomål som sökanden i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna anfört mot beslutet av den 24 maj 2011 att inte bevilja vederbörande utlandstillägg, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.