Language of document :

Acțiune introdusă la 24 februarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-27/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: R. Ferlin, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei Europene de a exclude reclamantul din concursul EPSO COM/AD/02/10- AD 7

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei nr. R/718/11 a Comisiei Europene din 21 noiembrie 2011;

cu titlu subsidiar, anularea concursului în integralitatea sa;

obligarea Comisiei la plata sumei de 50 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.