Language of document :

Kanne 17.2.2012 – ZZ v. komissio ja CEPOL

(Asia F-22/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaajat: Euroopan komissio ja Euroopan poliisiakatemia

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, joilla hylättiin kantajan hakemus siitä, että hänelle myönnetään hänen puolisonsa kolmen lapsen osalta huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koulutuslisä siltä ajalta, jolloin he asuivat vielä Filippiineillä.

Vaatimukset

Se 25.3.2011 tehty implisiittinen päätös ja PMO:n 11.7.2011 tekemä nimenomainen päätös, joka vahvistettiin 9.11.2011 tehdyllä päätöksellä valituksen hylkäämisestä, on kumottava siltä osin kuin niillä hylätään kantajan hakemus siitä, että hänelle myönnetään hänen puolisonsa kolmen lapsen osalta huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koulutuslisä siltä ajalta, jolloin he asuivat vielä Filippiineillä;

tämän johdosta kantajalle on tunnustettava oikeus mainittuihin lisiin;

kantajalle on myönnettävä korvausta aineellisesta vahingosta, joka perustuu huollettavana olevaa lasta koskevan lisän ja koulutuslisän taannehtivasta maksamisesta 1.4.2009 lukien ja jonka määräksi arvioidaan väliaikaisesti 33 673,31 euroa, viivästyskorkoineen, joka on Euroopan keskuspankin viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä;

kantajalle on myönnettävä henkisestä kärsimyksestä korvaus, jonka määräksi arvioidaan 20 000 euroa;

komissio ja CEPOL on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.