Language of document :

Tožba, vložena 17. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji in CEPOL

(Zadeva F-22/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Toženi stranki: Evropska komisija in Evropska policijska akademija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb, s katerima je bil zavrnjen predlog tožeče stranke za dodelitev otroškega dodatka ter dodatka za šolanje za tri otroke njegove žene, za obdobje, ko so še živeli na Filipinih.

Predlogi

Odločba zaradi molka organa z dne 25. marca 2011 in odločba, ki jo je Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) sprejel 11. julija 2011, ki je bila potrjena z odločbo z dne 9. novembra 2011 o zavrnitvi pritožbe, naj se razglasita za nični v delu, v katerem je bil zavrnjen predlog tožeče stranke za dodelitev otroškega dodatka in dodatka za šolanje za tri otroke njegove žene, za obdobje, ko so še živeli na Filipinih;

zato naj se ugotovi, da je tožeča stranka upravičena do navedenih dodatkov;

naloži naj se plačilo odškodnine za premoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki, ki naj vsebuje plačilo otroškega dodatka in dodatka za šolanje za nazaj, in sicer od 1. aprila 2009, okvirno ocenjeno na 33.673,31 EUR, skupaj z zamudnimi obrestmi po stopnji, ki jo določa Evropska centralna banka, povečani za dve odstotni točki;

naloži naj se plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki in je ocenjena na 20.000 EUR;

toženima strankama naj se naloži plačilo stroškov.