Language of document :

Talan väckt den 17 februari 2012 – ZZ mot kommissionen och Cepol

(Mål F-22/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska kommissionen och Europeiska polisakademin

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om avslag på sökandens ansökan om barntillägg och utbildningstillägg för hans hustrus tre barn, avseende perioden då dessa fortfarande var boende i Filippinerna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet av den 25 mars 2011 och det uttryckliga beslut som fattades av kommissionens lönekontor PMO den 11 juli 2011, som fastställdes genom beslut av den 9 november 2011 om avslag på överklagandet, i den del som dessa innebar avslag på sökandens ansökan om barntillägg och utbildningstillägg för hans hustrus tre barn, avseende perioden då dessa fortfarande var boende i Filippinerna,

till följd av detta erkänna sökandens rätt till nämnda tillägg,

ersätta sökandens ekonomiska skada genom en retroaktiv utbetalning av barntillägget och utbildningstillägget räknat från och med den 1 april 2009, som preliminärt uppgår till 33 673,31 euro, jämte ränta enligt Europeiska centralbankens styrränta ökad med två procentenheter,

ersätta sökandens ideella skada som uppgår till 20 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.