Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 11. března 2011 – Kaskarelis v. Komise

(Věc F-24/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 161, 19.6.2010, s. 58.