Language of document :

2011 m. kovo 11 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Kaskarelis prieš Komisiją

(Byla F-24/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 161, 2010 6 19, p. 58.