Language of document :

Civildienesta tiesas 2011. gada 11. marta rīkojums – Kaskarelis/Komisija

(lieta F-24/10) 1

Tiesvedības valoda franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 161, 19.06.2010, 58. lpp.