Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 11 maart 2011 – Kaskarelis / Commissie

(Zaak F-24/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 161 van 19/06/2010, blz. 58.