Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 11. marca 2011 – Kaskarelis/Komisia

(vec F-24/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010, s. 58.