Language of document :

Kanne 9.1.2012 – ZZ v. komissio ja EMA

(Asia F-2/12)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat M. Ekimdzhiev, K. Boncheva ja G. Chernicherska)

Vastaajat: Euroopan komissio ja Euroopan lääkevirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ensinnäkin EMA:n hallintoneuvostolle viraston johtajan valinta- ja nimitysmenettelyn yhteydessä esitetyn esivalintaluettelon laatimista ja hyväksymistä koskevien komission päätösten kumoaminen, toiseksi toisen ehdokkaan nimittämistä kyseiseen virkaan koskevan päätöksen kumoaminen ja kolmanneksi väitetysti aiheutuneen aineettoman vahingon korvaaminen

Vaatimukset

On kumottava esivalintalautakunnan päätös hyväksyä Euroopan komission neuvoa-antavalle nimityskomitealle esitettävä ehdokasluettelo, joka annettiin kantajalle tiedoksi 14.3.2011 lähetetyllä sähköpostiviestillä;

on kumottava 14.3.2011 tehty Euroopan komission neuvoa-antavan nimityskomitean päätös kutsua esivalintalautakunnan luetteloon merkityt neljä ehdokasta neuvoa-antavan nimityskomitean haastateltaviksi, joka annettiin kantajalle tiedoksi 14.3.2011 lähetetyllä sähköpostiviestillä;

on kumottava 14.3.2011 tehty Euroopan komission neuvoa-antavan nimityskomitean alustava päätös vahvistaa esivalintalautakunnan lausunto kyseisten neljän esivalintalautakunnan luetteloon merkityn ehdokkaan lisäansioituneisuudesta, joka annettiin kantajalle tiedoksi 14.3.2011 lähetetyllä sähköpostiviestillä;

on kumottava 20.4.2011 tehty Euroopan komission päätös hyväksyä ehdokkaiden esivalintaluettelo;

on kumottava 6.10.2011 tehty Euroopan komission päätös, jolla hylättiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan nojalla tehty hallinnollinen valitus ja jossa esitettiin yksityiskohtaiset perustelut 20.4.2011 tehdylle Euroopan komission päätökselle hyväksyä ehdokkaiden esivalintaluettelo;

on kumottava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 91 artiklan 4 kohdan mukaisesti EMA:n johtajan nimittämisestä 6.10.2011 tehty EMA:n hallintoneuvoston päätös, josta on tehty nimittävälle viranomaiselle valitus kyseisten henkilöstösääntöjen 90 artiklan nojalla;

on määrättä kohtuullinen korvaus aiheutuneesta aineettomasta vahingosta;

komissio ja EMA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.