Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. janvārī – ZZ/Komisija un EMA

(lieta F-2/12)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – M. Ekimdzhiev, K. Boncheva un G. Chernicherska, advokāti)

Atbildētāji: Eiropas Komisija un Eiropas Zāļu aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas lēmumus izveidot un apstiprināt priekšatlases sarakstu, kas EMA izpilddirektora atlases un amatā iecelšanas procedūras ietvaros tika iesniegta šīs aģentūras valdei, otrkārt, prasība atcelt cita kandidāta iecelšanu minētajā amatā un, treškārt, atlīdzināt iespējami nodarīto morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt priekšatlases komisijas lēmumu pieņemt kandidātu sarakstu, ko iesniegt Eiropas Komisijas Padomdevējai komitejai amatā iecelšanas jautājumos un kas prasītājam paziņots 2011. gada 14. marta elektroniskajā vēstulē;

atcelt Eiropas Komisijas Padomdevējas komitejas amatā iecelšanas jautājumos 2011. gada 14. marta iepriekšējo lēmumu, ar kuru priekšatlases komisijas sarakstā ietverti četri kandidāti tiek uzaicināti uz pārrunām ar Padomdevēju komiteju amatā iecelšanas jautājumos un kas prasītājam paziņots 2011. gada 14. marta elektroniskajā vēstulē;

atcelt Eiropas Komisijas Padomdevējas komitejas amatā iecelšanas jautājumos 2011. gada 14. marta lēmumu pievienoties priekšatlases komisijas atzinumam par priekšatlases komisijas sarakstā iekļauto kandidātu papildu nopelniem, kas prasītājam paziņots 2011. gada 14. marta elektroniskajā vēstulē;

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 20. aprīļa lēmumu pieņemt iepriekš atlasīto kandidātu sarakstu;

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 6. oktobra lēmumu noraidīt sūdzību, kas iesniegta kā administratīva pārsūdzība Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 90. panta izpratnē un kurā ir uzskaitīti Eiropas Komisijas 2011. gada 20. aprīļa lēmuma pieņemt iepriekš atlasīto kandidātu sarakstu motīvi;

pamatojoties uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 91. panta 4. punktā paredzēto kārtību un ņemot vērā iecēlējinstitūcijai iesniegto sūdzību saskaņā ar šo Civildienesta noteikumu 90. pantu, atcelt EMA valdes 2011. gada 6. oktobra lēmumu par EMA izpilddirektora iecelšanu amatā;

piespriest taisnīgu atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai un EMA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.