Language of document :

Beroep ingesteld op 9 januari 2012 – ZZ / Commissie en EMA

(Zaak F-2/12)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva en G. Chernicherska, advocaten)

Verwerende partijen: Europese Commissie en Europees Geneesmiddelenbureau

Voorwerp en beschrijving van het geding

Ten eerste, nietigverklaring van de besluiten van de Commissie inzake de opstelling en de goedkeuring van de voorselectielijst die in het kader van de procedure voor de selectie en de benoeming van de uitvoerend directeur van het EMA aan de raad van bestuur van het dat Bureau is voorgelegd, ten tweede, nietigverklaring van de benoeming van een andere kandidaat in dat ambt en, ten derde, vergoeding van de immateriële schade die zou zijn geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury voor de voorselectie om een lijst van kandidaten vast te stellen die aan het raadgevend comité voor benoemingen van de Europese Commissie moet worden voorgelegd, welk besluit verzoeker is meegedeeld bij e-mail van 14 maart 2011;

nietigverklaring van het voorafgaande besluit van het raadgevend comité voor benoemingen van de Europese Commissie van 14 maart 2011 om de vier op de lijst van de jury voor de voorselectie opgenomen kandidaten op te roepen voor een onderhoud met dat comité, welk besluit verzoeker is meegedeeld bij e-mail van 14 maart 2011;

nietigverklaring van het besluit van het raadgevend comité voor benoemingen van de Europese Commissie van 14 maart 2011 om in te stemmen met het advies van de jury voor de voorselectie wat de extra verdienste betreft van de vier kandidaten die zijn opgenomen op de lijst van de jury voor de voorselectie, welk besluit verzoeker is meegedeeld bij e-mail van 14 maart 2011;

nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 20 april 2011 tot vaststelling van een lijst van voorgeselecteerde kandidaten;

nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 6 oktober 2011 tot afwijzing van de als administratief beroep op grond van artikel 90 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen ingediende klacht, waarin de redenen zijn uiteengezet voor het besluit van de Europese Commissie van 20 april 2011 om een lijst van voorgeselecteerde kandidaten vast te stellen;

nietigverklaring van het besluit van de raad van bestuur van het EMA van 6 oktober 2011 tot benoeming van de uitvoerend directeur van het EMA volgens de modaliteiten voorzien in artikel 91, lid 4, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, waartegen bij het tot aanstelling bevoegd gezag een klacht op grond van artikel 90 van dat Statuut is ingediend;

toekenning van een eerlijke vergoeding voor de geleden immateriële schade;

verwijzing van de Commissie en het EMA in de kosten.