Language of document :

Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2012 – ZZ/Comisia și EMA

(Cauza F-2/12)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva și G. Chernicherska, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente

Obiectul și descrierea litigiului

În primul rând, anularea deciziilor Comisiei privind elaborarea și aprobarea listei de preselecție care a fost prezentată consiliului de administrație al EMA în cadrul procedurii de selecție și de numire a directorului executiv al agenției menționate, în al doilea rând, anularea numirii unui alt candidat pe postul menționat și, în al treilea rând, repararea prejudiciului moral pretins suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor juriului de preselecție de stabilire a unei liste de candidați care să fie prezentată comitetului consultativ pentru numiri al Comisiei Europene, comunicată reclamantului prin poșta electronică la 14 martie 2011;

anularea deciziei prealabile a comitetului consultativ pentru numiri al Comisiei Europene din 14 martie 2011 de convocare a patru candidați înscriși pe lista juriului de preselecție la un interviu cu comitetul consultativ pentru numiri, comunicată reclamantului prin poșta electronică la 14 martie 2011;

anularea deciziei comitetului consultativ pentru numiri al Comisiei Europene din 14 martie 2011 de subscriere la avizul juriului de preselecție în ceea ce privește competențele superioare ale celor patru candidați înscriși pe lista juriului de preselecție, comunicată reclamantului prin poșta electronică la 14 martie 2011;

anularea deciziei Comisiei Europene din 20 aprilie 2011 de stabilire a listei candidaților preselectați;

anularea deciziei Comisiei Europene din 6 octombrie 2011 prin care s-a respins reclamația introdusă drept cale administrativă de atac în temeiul articolului 90 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și au fost detaliate motivele deciziei Comisiei Europene din 20 aprilie 2011 de stabilire a unei liste de candidați preselectați;

anularea deciziei consiliului de administrație al EMA din 6 octombrie 2011 de numire a directorului executiv al EMA, potrivit modalităților prevăzute la articolul 91 alineatul (4) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, care a făcut obiectul unei reclamații introduse la autoritatea împuternicită să facă numiri în temeiul articolului 90 din statutul amintit;

obligarea la o reparație echitabilă a prejudiciului moral suferit;

obligarea Comisiei și a EMA la plata cheltuielilor de judecată.