Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. november 2011 – Merhzaoui mod Rådet

(Sag F-18/09) 1

(Personalesag – tjenestemænd – udnævnelse – indplacering i lønklasse – lokalt ansatte forfremmet til tjenestemænd – artikel 10 i bilag XIII til vedtægten – artikel 3 i bilaget til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – forfremmelsesåret 2008 – sammenligning af fortjenester mellem tjenestemænd i karriereforløbet AST – procedure baseret på bedømmelsesrapporterne 2005/2006 – kriterium vedrørende niveauet for det udøvede ansvar)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og G. Kimberley, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i karriereforløbet AST 1-7, dels om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme ham til lønklasse AST 2 i forfremmelsesåret 2008, samt af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Mohamed Merhzaoui bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.

____________

1 EUT C 113 af 16.5.2009, s. 46.