Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. november 10-i ítélete – Merhzaoui kontra Tanács

(F-18/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Besorolási fokozatba való besorolás – Tisztviselővé kinevezett helyi alkalmazottak – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 10. cikke – 2008. évi előléptetési időszak – Az AST előmeneteli csoportba tartozó tisztviselők érdemeinek összehasonlító vizsgálata – A 2005/2006-os értékelő jelentéseken alapuló eljárás – A vállalt felelősség szintjének szempontja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mohamed Merhzaoui (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és G. Kimberley meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest a szakmai előmenetel AST 1–7 beosztástípusába beosztó határozat megsemmisítése. Másrészt a felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 2 besorolási fokozatba elő nem léptető határozat, valamint az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határozatok megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

M.  Merhzaoui viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Tanácsánál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 113., 2009.5.16., 46. o.