Language of document :

2011 m. lapkričio 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Merhzaoui prieš Tarybą

(Byla F-18/09)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Priskyrimas prie lygio – Vietos darbuotojai, paskirti pareigūnais – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 10 straipsnis – KTĮS priedo 3 straipsnis – 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pareigūnų, kurie buvo priskirti AST karjeros srautui, nuopelnų palyginimas –2005-2006 m. vertinimo ataskaitomis pagrįsta procedūra – Atliekamų pareigų lygio kriterijus)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Mohamed Merhzaoui (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir G. Kimberley

Dalykas

Pirma, sprendimo priskirti ieškovą karjeros srautui AST 1-7 panaikinimas. Antra, sprendimo nepaskirti jo į AST 2 lygį vykdant 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūrą bei sprendimų paaukštinti į šį lygį mažiau nusipelnusius pareigūnus panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

M. Merhzaoui padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 113, 2009 5 16, p. 46.