Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 10 noiembrie 2011 – Merhzaoui/Consiliul

(Cauza F-18/09)1

(Funcţie publică– Funcționari– Promovare– Încadrare în grad– Agenți locali numiți funcționari — Articolul 10 din anexa XIII la statut — Articolul 3 din anexa la RAA – Exerciţiu de promovare 2008 – Analiză comparativă a meritelor între funcţionari din cariera AST – Procedură bazată pe rapoartele de notare 2005-2006 – Criteriul nivelului responsabilităților exercitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi É. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer şi G. Kimberley, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei de afectare a reclamantului în cariera AST1-7. Pe de altă parte, anularea deciziei de nepromovare a acestuia la gradul AST-2 pentru exerciţiul de promovare 2008, precum şi a deciziilor de promovare în acest grad a funcţionarilor mai puţin merituoşi

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Merhzaoui suportă propriile cheltuieli de judecată şi pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

____________

1     JO C 113, 16.5.2009, p. 46.