Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 10 november 2011 – Merhzaoui mot rådet

(Mål F-18/09)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Placering i lönegrad – Lokalanställda som utnämnts till tjänstemän – Artikel 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 3 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda – Befordringsförfarandet 2008 – Jämförelse av kvalifikationerna mellan tjänstemän som omfattas av karriärsystemet AST – Förfarande som grundar sig på betygsrapporterna 2005/2006 – Kriteriet tjänstemannens ansvar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mohamed Merhzaoui (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och G. Kimberly)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i karriärsystemet AST 1–7, av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 2 i befordringsförfarandet 2008 och av besluten att befordra mindre förtjänstfulla tjänstemän till denna lönegrad.

Domslut

Talan ogillas.

Mohamed Merhzaoui ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska unionens råd.

____________

(1 ) EUT C 113, 16.5.2009, s. 46.