Language of document :

2012. február 4-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-3/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon kár megtérítésére való kötelezése, amelyet a felperes – véleménye szerint – a betegsége súlyosságának megállapítására irányuló eljárás aránytalan elhúzódása miatt szenvedett el.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelyben a Bizottság elutasítja a felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott 2010. november 23-i kérelmet;

semmisítse meg a HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616. sz., 2011. január 24-i értesítést, amelyet a felperes 2011. március 3-án, megbízottja pedig 2011. február 25. után vett át;

semmisítse meg – amennyiben szükséges – a 2010. november 23-i kérelmet elutasító határozattal szembeni, 2011. május 20-i panaszt elutasító bizottsági aktust – annak formájától függetlenül –, valamint ezen utóbbi elutasító határozatot, adjon helyt a 2010. november 23-i kérelemnek és a felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott 2011. május 20-i panasznak;

állapítsa meg – amennyiben szükséges –, hogy a felperes által az Európai Bizottsághoz benyújtott 2002. november 25-i kérelemre vonatkozó eljárás több mint 5 évig tartott;

állapítsa meg – amennyiben szükséges –, hogy a szóban forgó eljárás időtartama már a 2010. november 23-i kérelem időpontjában is meghaladta az ésszerűnek tekinthető időtartamot, és – pusztán ezen az alapon is – aránytalan és jogszerűtlen volt;

ennek megfelelően kötelezze a Bizottságot a felperes által a 2010. november 23-i kérelem időpontjáig a szóban forgó eljárás ésszerűtlen, aránytalan és jogszerűtlen elhúzódásával összefüggésben indokolatlanul elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére, ezen a címen pedig kötelezze 10 000 EUR, illetve a Közszolgálati Törvényszék által jogosnak és méltányosnak talált ennél kisebb vagy nagyobb összeg megfizetésére;

kötelezze a Bizottságot, hogy a 2010. szeptember 6-i kérelem kézhezvételét követő naptól kezdődően a 20 000 EUR összeg tényleges megfizetéséig fizessen a felperesnek 10% éves – illetve a Közszolgálati Törvényszék által jogosnak és méltányosnak talált ennél kisebb vagy nagyobb – mértékű kamatot, éves tőkésítés mellett a szóban forgó összeg tekintetében;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.