Language of document :

Tožba, vložena 4. januarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-3/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Naložitev Komisiji povračila škode, za katero tožeča stranka trdi, da jo je utrpela zaradi prekomernega trajanja postopka priznanja resnosti njene bolezni.

Predlogi tožeče stranke

Sklep s katerim je Komisija zavrnila predlog z dne 23. novembra 2010, ki ga je tožeča stranka podala OPI, naj se razglasi za ničen;

obvestilo HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, z dne 24. januarja 2011, ki ga je tožeča stranka osebno prejela 3. marca 2011, in osebi, ki ji tožeča stranka zaupa, ni bilo vročeno pred 25. februarjem 2011, naj se razglasi za nično;

akt v kakršni koli obliki, s katerim je Komisija zavrnila pritožbo z dne 20. maja 2011, ki jo je tožeča stranka vložila pri OPI, zoper sklep o zavrženju tožbe z dne 23. novembra 2010 in za razglasitev ničnosti tega sklepa o zavrženju, naj se v ustreznem delu razglasi za ničen, in ugoditev tožbi z dne 23. novembra 2010;

kolikor je potrebno, naj se ugotovi, da je postopek v zvezi z zahtevo, ki jo je tožeča stranka 25. novembra 2002 vložila pri Komisiji, trajal več kot pet let;

kolikor je to potrebno naj se ugotovi, da je trajanje postopka v obravnavani zadevi že na dan vložitve predloga z dne 23. novembra 2010 preseglo razumno trajanje in da je bilo že iz tega razloga prekomerno in nezakonito;

na podlagi tega naj Komisiji naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je neupravičeno nastala tožeči stranki, do dneva vložitve predloga dne 23. novembra 2010, v zvezi z nerazumno prekomernim in nezakonitim trajanjem postopka v glavni stvari, tako da ji izplača znesek 10.000,00 EUR ali večji ali manjši znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je ustrezen in pravičen;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 10.000,00 EUR od naslednjega dne po tem ko Komisija prejme zahtevo z dne 23. novembra 2010, do dejanskega plačila tega zneska povečanega za obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo oziroma po tisi obrestni meri za katero bo Sodišče za uslužbence menilo da je ustrezna in pravična;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.