Language of document :

Sag anlagt den 2. januar 2012 – ZZ mod Den Europæiske Revisionsret

(Sag F-1/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og A. Tymen)

Sagsøgt: Den Europæiske Revisionsret

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af Den Europæiske Revisionsret trufne afgørelse om afslag på ansøgningen om erstatning for de lidte tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 21. januar 2011 om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning for de lidte tab som følge af hans invalidepensionering.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 22. september 2011 om afslag på sagsøgerens klage af 1. marts 2011.

Den Europæiske Revisionsret tilpligtes at erstatte de lidte tab.

Den Europæiske Revisionsret tilpligtes at betale sagens omkostninger.