Language of document :

Kanne 2.1.2012 – ZZ v. Euroopan tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-1/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen tilintarkastustuomioistuimen tekemän päätöksen kumoaminen, jolla hylätään vaatimus saada korvausta aiheutuneista menetyksistä

Vaatimukset

Se 21.1.2011 tehty päätös on kumottava, jolla hylätään kantajan vaatimus saada korvausta hänen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestään aiheutuneista menetyksistä

tarvittaessa kantajan 1.3.2011 tekemän valituksen hylkäämisestä 22.9.2011 tehty päätös on kumottava

aiheutuneet menetykset on korvattava

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.