Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 2. janvārī – ZZ/Eiropas Savienības Revīzijas palāta

(lieta F-1/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Savienības Revīzijas palātas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt nodarītos zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 21. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt nodarītos zaudējumus, kas radušies viņa pensionēšanās, saņemot invaliditātes pensiju, rezultātā;

vajadzības gadījumā atcelt 2011. gada 22. septembra lēmumu, ar kuru tiek noraidīta prasītāja 2011. gada 1. martā iesniegtā sūdzība;

atlīdzināt nodarītos zaudējumus;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.