Language of document :

Acțiune introdusă la 2 ianuarie 2012 – ZZ/Curtea de Conturi Europeană

(Cauza F-1/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Curții de Conturi de respingere a cererii de compensare pentru pierderile suferite

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 21 ianuarie 2011 de respingere a cererii pe care a formulat-o pentru compensarea pierderilor suferite ca rezultat al retragerii pensiei sale de invaliditate;

dacă este necesar, anularea Deciziei din 22 septembrie 2011 de respingere a reclamației sale din 1 martie 2011;

compensarea pierderilor suferite;

obligarea Curții de Conturi Europene la plata cheltuielilor de judecată.