Language of document :

Tožba, vložena 2. januarja 2012 – ZZ proti Evropskemu računskemu sodišču

(Zadeva F-1/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega računskega sodišča, s katero je bila zavrnjena zahteva za odškodnino za nastalo izgubo.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba z dne 21. januarja 2011, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za odškodnino za izgubo, nastalo zaradi invalidske upokojitve tožeče stranke;

če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba z dne 22. septembra 2011 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 1. marca 2011;

povrnitev nastale izgube;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.