Language of document :

Talan väckt den 2 januari 2012 – ZZ mot Europeiska revisionsrätten

(Mål F-1/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och A. Tymen)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europeiska revisionsrättens beslut om avslag på begäran om ersättning för den skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 21 januari 2011 om avslag på sökandens begäran om ersättning för den skada som han lidit till följd av sin pensionering genom invaliditetspension,

vid behov ogiltigförklara beslutet av den 22 september 2011 om avslag på sökandens klagomål av den 1 mars 2011,

förordna om ersättning för den skada som lidits, och

förplikta Europeiska revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.