Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. července 2011 – Galvan v. Komise

(Věc F-19/11)

„Veřejná služba – Osoba domáhající se statutu úředníka nebo pracovníka Evropské unie – Žaloba – Zjevná nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Mario Galvan (Besano, Itálie) (zástupkyně: S. Costantino, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh žalobce směřující k tomu, aby mu byl přiznán statut pracovníka Evropské unie

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

M. Galvan ponese vlastní náklady řízení.