Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 7. juli 2011 – Galvan mod Kommissionen

(Sag F-19/11)

(Personalesag – person, der gør krav på status som tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Union – søgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag – manglende iagttagelse af den administrative procedure)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Mario Galvan (Besano, Italien) (ved advokat S. Costantino)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Sagsøgerens påstand om at blive tillagt status som ansat i Den Europæiske Union

Konklusion

1)    Sagen afvises.

2)    Mario Galvan betaler sagens omkostninger.