Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 7. jūlija rīkojums – Galvan/Komisija

(lieta F-19/11)

Civildienests – Persona, kas prasa piešķirt Eiropas Savienības ierēdņa vai darbinieka statusu – Prasība – Acīmredzama nepieņemamība – Pirmstiesas procedūras neievērošana

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Galvan (Besano, Itālija) (pārstāvis – S. Costantino, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasītāja lūgums viņam atzīt Eiropas Savienības darbinieka statusu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

M. Galvan sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.