Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 7 iulie 2011 – Galvan/Comisia

(Cauza F-19/11)

(Funcție publică – Persoană care solicită recunoaşterea calităţii sale de funcționar sau de agent al Uniunii Europene – Acțiune – Inadmisibilitate vădită – Nerespectarea procedurii precontencioase)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Mario Galvan (Besano, Italia) (reprezentant: S. Costantino, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cerere a reclamantului prin care urmărește să i se recunoască statutul de agent al Uniunii Europene

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Galvan suportă propriile cheltuieli de judecată.