Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. júla 2011 – Galvan/Komisia

(vec F-19/11)

(Verejná služba – Osoba nárokujúca si postavenie úradníka alebo zamestnanca Európskej únie – Žaloba – Zjavná neprípustnosť – Nedodržanie konania pred podaním žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Mario Galvan (Besano, Taliansko) (v zastúpení: S. Costantino, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh žalobcu, aby mu bolo priznané postavenie zamestnanca Európskej únie

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    M. Galvan znáša svoje vlastné trovy konania.