Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 7. julija 2011 – Galvan proti Komisiji

(Zadeva F-19/11)

(Javni uslužbenci – Oseba, ki zatrjuje, da je uradnik oziroma uslužbenec Evropske unije – Tožba – Očitna nedopustnost – Nespoštovanje predhodnega postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mario Galvan (Besano, Italija) (zastopnik: S. Costantino, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog tožeče stranke, naj se ji prizna status uslužbenca Evropske unije

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    M. Galvan nosi svoje stroške.