Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. novembra 2011 – AC/Rada

(vec F-26/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011, s. 21.