Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. října 2012 – Verstreken v. Rada

(Věc F-16/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 134, 22.5.2010, s. 55.