Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. märtsi 2011. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-21/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Õigusvastasus – Kohtukulusid käsitleva kirja saatmine advokaadile, kes hagejat selles kohtuasjas esindas – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitada kahju, mis tekitati sellega, et kostja saatis hagejat puudutava kirja advokaadile, kes teda enam ei esindanud.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 eurot.

____________

1 ELT C 161, 19.6.2010, lk 57.