Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 16.3.2011 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-21/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisuus – Tietyn asian oikeudenkäyntikuluja koskevan kirjeen lähettäminen kantajaa kyseisessä asiassa edustaneelle asianajajalle – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla on hylätty kantajan vaatimus saada korvausta siitä, että vastaaja on lähettänyt kantajaa koskevan kirjeen asianajajalle, joka ei enää edustanut kantajaa.

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Luigi Marcuccio velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa.

____________

1 EUVL C 161, 19.6.2010, s. 57.